تراکم مو در آمریکایی های آفریقایی

تراکم مو در آمریکایی های آفریقایی به طور قابل توجهی پایین تر از سفید پوستان است ، که هنگام ارزیابی بیوپسی باید نمونه از یک بیمار آفریقایی آمریکایی مورد توجه قرار گیرد . داده هایی که قبلاً از بیماران سفید پوست جمع آوری شده…

5 عادت پوستی ایجاد کننده چین و چروک که باید از آن دوری کنید

5 ترفند مراقبت از مو برای دستیابی به موهای نرم و ابریشمی بدون استفاده از نرم کننده