دکتر علی جعفری هستم!

سوابق تحصیلی

  • دانش آموخته کورس پزشکی از دانشگاه گیلان
  • برترین پزشک استان گیلان در حوزه مشتری مداری طبق نظر سنجی موسسه راستین ایرانیان
  • دارای مدرک بین المللی نخ لیفت از نماینده خاورمیانه دانشگاه امریکن یونیورسیتی
  • دارای مدرک بین المللی لیزر پزشکی از نماینده آسیا و اقیانوسیه شرکت کوترا آمریکا

افتخارات

  • دانش آموخته کورس پزشکی از دانشگاه گیلان
  • برترین پزشک استان گیلان در حوزه مشتری مداری طبق نظر سنجی موسسه راستین ایرانیان
  • دارای مدرک بین المللی نخ لیفت از نماینده خاورمیانه دانشگاه امریکن یونیورسیتی
  • دارای مدرک بین المللی لیزر پزشکی از نماینده آسیا و اقیانوسیه شرکت کوترا آمریکا