اسپری بدن زنانه رکسونا بلاک وایت
اسپری ضد تعریق زنانه اینویزیبل بلک اند وایت رکسونا، دارای حجم ٢٠٠ میلی‌لیتر است.این اسپری تا ۴٨ ساعت ماندگاری دارد و به‌طور روزمره می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.اسپری رکسونا هیچ‌گونه رد و لکی روی لباس‌های سیاه و سفید باقی نمی‌گذارد.