3 دقیقه زمان برای مطالعه

SPFدر کرم های ضد آفتاب به چه معناست؟

به نام خدا
SPFمیزان محافظت ضد آفتاب مقابل اشعه های UVBرا اندازه گیری می کند اشعه ای که باعث آفتاب سوختگی می شود.و یکی از دلایل آفتاب سوختگی می باشد.
SPFمیزان محافظت یک ضد آفتاب از پوستتان در برابر اشعه ی UVAرا نشان نمی دهد.این اشعه نیز همچنین مخرب و خطرناک است.
متخصصین پوست استفاده از ضد آفتاب با SPF 15تا 30 را توصیه می کنند.SPF بالاتردلیل محافظت بیشتراز پوست نمی باشد.
SPF ضد آفتاب چیست؟
SPF یا فاکتور محافظت در برابرآفتاب،واحد اندازه گیری است که نشان می دهد یک ضد آفتاب تا چه حد ازپوست شما در مقابل اشعه ی UVBکه باعث آفتاب سوختگی، آسیب پوستی و سرطان می شود محافظت می کند.
• اگر معمولا پوستتان بعد از 10دقیقه قرار گرفتن درمقابل آفتاب می سوزد،ضد آفتابی با SPF15 به شما این امکان را می دهد تا زمانی حدود 150 دقیقه بدون ایجاد سوختگی در مقابل آفتاب قرار بگیرید.البته این محدوده زمانی به عواملی همچون نوع پوستتان، شدت تابش آفتاب ، و میزان ضد آفتاب استفاده شده دارد.
SPFدر واقع واحد اندازه گیری میزان محافظت از پوستتان در مقابل اشعه UVB است و به این معنی که به شما در تخمین مدت زمان قرار گرفتن در مقابل آفتاب کمک می کند.
• برای محافظت بهتر،متخصصان توصیه می کنند که ضد آفتاب با حداقل فاکتور محافظتی 15 و به میزان مناسب (2mg/cmاز پوست) و تمدید آن به صورت هر 2 ساعت استفاده نمایید.
• باید به این نکته توجه داشته باشید که به کار بردن میزان کمتر از حد استاندارد از ضد آفتاب به طور کامل از پوستتان در برابراشعه های مضر محافظت نمی کند.
مقیاس spf( فاکتورمحافظتی در برابرآفتاب) خطی نیست:
• spf15 ، تا 93% از اشعه های uvb را بلاک میکند.
• spf30 تا 97 % از اشعه uvb را بلاک می کند.
• Spf50 تا 98%از اشعه های uvb را بلاک می کند.
بنابراین با توجه به اعداد و ارقام بالا ، ضد آفتاب با spf 30 در مقابل ضد آفتاب با spf 15 تنها 4%محافظت بیشتر رابرایتان به همرا دارد.
به بیان دیگر:
• SPF15( 93%محافظت) به 7 از 100 فوتون اجازه ورود می دهد.
• SPF 30 (97%محافظت )به 3از 100 فوتون اجازه ورود می د هد.
بنابراین اگر سد حفاظتتان را دوبل نکنید SPF30 نسبت به SPF 15 ، تنها نیمی از میزان اشعه ورودی را بلاک می کند.

تمامی آنچه نیاز است در رابطه با ریزش مو بدانید

این توضیحات ممکن است پیچیده به نظر آیند ، اما به بیان ساده تر ، اکثر متخصصان پوست استفاده از ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی 15 یا 30 را پیشنهاد می کند.
چرا از یک ضد آفتاب با SPF خیلی بالااستفاده نکنیم؟
ضد آفتاب های با میزان spf خیلی بالا مانند 75 و یا 100 به صورت قابل ملاحظه ای محافظت بیشتری نسبت به spf 30 ارائه نمی دهد و از طرفی این تفکر اشتباه را در افراد به وجود می آورد که محافظتی بیشتر از حد واقع را از پوستشان انجام می دهند. به علاوه به منظور حفاظت حداکثری در مقابل آفتاب ، حفاظت در مقابل اشعه UVA باید حداقل 1/3 حفاظت در برابر اشعه UVB باشد.
ضدآفتاب های با فاکتور حفاظتی بالاتر حفاظت بیشتری را در مقابل uvb نسبت به uva ارائه می دهند و تنها حس غلط محافظت حداکثری را در شخص ایجاد می کند.
تست spf ضد آفتاب ها
تمامی ضد آفتاب های موجود باید از نظر محافظت از پوستتان در مقابل اشعه UVB تحت آزمایش و تست SPF تایید شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گیرند.
3 دسته بندی اصلی از تست SPF وجود دارد.
پایایی SPF ، مقاومت SPF در برابر آب به مدت 40 دقیقه ، و مقاومت SPF دربرابر آب به مدت 80 دقیقه.
تمامی تولید کنندگان کرم های ضد آفتاب باید تحت یک آزمون واحد تایید شده توسط FDA قرار گیرند، تا این اطمینان حاصل شود که میزان SPF ادعا شده در تمامی کرم های ضد آفتاب چه شیمیایی و چه معدنی به صورت استاندارد رعایت شده است.

آیا روغن آرگان به حفاظت در برابر ریزش مو کمک می کند؟