جراحی زیبایی فک (معرفی انواع ناهنجاری های فک و جراحی زیبایی آن)

جراحی زیبایی فک (ارتوگناتیک)، یک تلاش منحصربه فرد در جراحی صورت به حساب می آید: [ به لطف آن ] ظاهر یک بیمار و الگوی روی هم قرارگیری دندان هایش (آکلوزال) به طرز چشمگیری قابل بهبود بوده و بر احساس بیمار نسبت به خود و در سلامتی اش تاثیرگذار است.

ادامه مطلب