لک ها و تیرگی های پوست (علل ایجاد و روش های درمان لک ها در نواحی مختلف بدن)

به هر نوع علامت یا تغییر رنگ در پوست لکه گفته می‌شود. لک ها و تیرگی پوست بر اثر افزایس تولید ملانین اتفاق می افتد. این لک ها می‌توانند از قهوه ای تیره تا روشن باشند و می‎‌توانند از نظر اندازه متفاوت باشند برای مثال می توانند قسمت کمی از بدن یا قسمت های بیشتری را تشکیل دهند.

ادامه مطلب