لیفت سینه چگونه انجام می شود؟(علل افتادگی پستان و روش های لیفت آن)

علل متفاوتی وجود دارد که باعث افتادگی سینه شود از جمله نوسانات تغییر وزن نیز می‌تواند باعث کشیدگی پوست انسان و از بین رفتن قابلیت ارتجاعی آن شود مورد دیگر می‌تواند جاذبه زمین باشد که باعث کشیدگی و افتادگی می‌شود و با توجه به نوع افتادگی پستان ها راهکار سفت کردن و لیفت سینه متفاوت است.

ادامه مطلب