کاشت ریش ؛ روش های انجام کاشت ریش، مزایا و معایب…

برای بسیاری از مردان ریشه موها ریش و سبیل به صورت طبیعی یکدست و مناسب رشد نمیکند و در نتیجه به جای ریش شیک، موهای صورت تکه تکه ایجاد می شود و ظاهری نامناسب برای شخص بوجود می آورد، از این رو می توان با کاشت ریش مشکل را برطرف کرد.

ادامه مطلب