تاثیر پی آر پی بر تولید کلاژن

 شواهد بافت شناسی از فرمول کلاژن جدید با استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت در جوان سازی پوست: یک مطالعه بالینی کنترل شده آینده نگر زمینه پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) یک غلظت اتولوگ پلاکت های انسانی است که در حجم کمی از پلاسما موجود است و اخیراً نشان داده شده است…

تاثیر تزریق چربی برای ترمیم اسکار

 چکیده زمینه: پتانسیل جوان سازی پوست نانوفات emulsified اتولوگ توسط تونارد و همکاران مورد بررسی قرار گرفت. در سال 2013 این خاصیت به دلیل سلولهای بنیادی مشتق شده از چربی موجود در نانوفات است. اگرچه، هیچ چربی زنده وجود ندارد. هدف از این…